14. OKTOBAR 2022. godine – Obaveštenje o reprogramu obaveza

17. MART 2021. godine – DOPUNA PONUDE ZA OLAKŠICE U OTPLATI OBAVEZA

22. DECEMBAR 2020. GODINE – PONUDA ZA OLAKŠICE U OTPLATI OBAVEZA

30. SEPTEMBAR 2020. GODINE – PRESTANAK ZASTOJA U OTPLATI OBAVEZA (II)

31. JUL 2020. GODINE – PONUDA ZA ZASTOJ U OTPLATI OBAVEZA (II)

26. JUN 2020. GODINE – PRESTANAK ZASTOJA U OTPLATI OBAVEZA

21. MART 2020. GODINE – PONUDA ZA ZASTOJ U OTPLATI OBAVEZA

Pošaljite nam poruku