O Nama

NDM Leasing

NDM Leasing d.o.o. Beograd posluje na srpskom tržištu od 2002.godine. NDM Leasing d.o.o. posluje u skladu sa odredbama Zakona o finansijskom lizingu („Sl. Glasnik“ RS br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 – dr. zakoni) i pod nadzorom Narodne banke Srbije.
Sedište društva: Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115v
Organi upravljanja:
Izvršni odbor:
Dejana Backović, predsednik Izvršnog odbora
Dragiša Djedović, član Izvršnog odbora
Upravni odbor: Nada Aranitović, predsednik Upravnog odbora
Ivana Drmanac, član Upravnog odbora
Vladimir Čupić, član Upravnog odbora