Ugovor o finansijskom lizingu nepokretnosti

U skladu sa članom 66, stav 9. Zakona o privrednimo društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), privredno društvo NDM Leasing doo Beograd objavljuje sledeće podatke o zaključenom pravnom poslu:
  • Detaljan opis pravnog posla:
  • – Pravni posao: Ugovor o finansijskom lizingu nepokretnosti.
  • – Datum zaključenja: 06.12.2019. godine.
  • – Davalac finansijskog lizinga – NDM Leasing doo Beograd.
  • – Primalac finansijskog lizinga – NDM Asset Resolution doo Beograd.
  • – Isporučilac predmeta finansijskog lizinga: NDM Asset Resolution doo Beograd.
  • – Predmet ugovora o finansijskom lizingu nepokretnosti: zgrada finansijskih usluga, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 1, spratnost Pr+5 Sp nad zemljom, površine 534m², u ulici Bulevar kralja Aleksandra br. 70, koja se nalazi na katastarskoj parceli 30/1, upisana u List nepokretnosti 2603, KO Vračar.
  • – Rok na koji je ugovor zaključen: 180 meseci.
  • Priroda i obim ličnog interesa
  • – Zakonski zastupnik NDML Leasing doo Beograd kao davaoca finansijskog lizinga, u zaključenju navedenog pravnog posla nastupa i kao zastupnik NDM Asset Resolution doo Beograd kao primaoca finansijskog lizinga i isporučioca predmeta finansijskog lizinga.